O firmie Oferta Potencjał Hurtownie Realizacje Certyfikaty Galeria Lokalizacja Kontakt
 
 
 
   
   
 
Realizacje

WYKAZ ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W LATACH 1998-2000 W SYSTEMIE GW

Modernizacja stacji paliw CPN NR 91 w Łodzi Al. Włókniarzy / Św. Teresy I-IV 98r. (List referencyjny z 01.06.1998r.)
Na zakres prac modernizacyjnych składały się:
 • demontaż istniejącej wiaty stalowej, pawilonu handlowego z rozbiórką fundamentów oraz instalacji technologicznych z wydołowaniem zbędnych zbiorników paliwowych,
 • budowa nowego pawilonu sprzedaży z myjnią o wymiarach 25x12m o konstrukcji tradycyjnej z ogrzewaniem w systemie wentylacyjno- klimatyzacyjnym w obudowie elewacyjnej z paneli aluminiowych Hunter - Douglass ( Luxalon)
 • budowa nowej wiaty stalowej ze świetlikiem z poliwęglanu w osi z obłożeniem panelami aluminiowymi oraz podświetlaną attyką z Panaflexu
 • wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej wraz z recyrkulacją wody z myjni i oczyszczonej za pomocą systemu AWAS PORTAL 7-5 wraz z montażem separatora koalescencyjnego AWAS NG
 • wykonanie instalacji paliwowej w II etapach (pod ruchem) w systemie rur stalowych wraz z osłoną w ciągach drogowych z pełna hermetyzacją punktu zlewowego i odsysem oparów z dystrybutorów
 • wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych z budową nowej linii, złącza kablowego, nowego okablowania dla tablic informacyjnych, znaków firmowych, systemu PETRO- VENT oraz wymiana słupów oświetleniowych
 • wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki brukowej na podsypce z klińca kamiennego.


Remont i modernizacja stacji paliw CPN Nr 777 w Rawie Mazowieckiej
(List referencyjny z 15.02.1999r)


Remont budynku administracyjnego i warsztatów w ZT i H w Łodzi przy ul. Naftowej 7/9
(List referencyjny z dnia 15.02.99r.)


Roboty remontowe dachu budynku administracyjnego ZTS w Koluszkach
(referencyjny z dnia 15.02.99r.)


Remont budynku administracyjnego i gospodarczego w ZPN Nr1 w Zgierzu, ul. Chełmska 43/49
(List referencyjny z dnia 25.02.99r.)


Roboty rozbiórkowe, remontowe i inwestycyjne na obiektach Politechniki Łódzkiej
(List referencyjny z dnia 25.01.99r.)


Budowa nowobudowanego gmachu Banku Spółdzielczego w Strykowie
(List referencyjny ze stycznia 99r.)


Rozmiar: 8597 bajtów Przebudowa stacji paliw "PETROLOT" w Warszawie przy Lotnisku Okęcie
(List referencyjny 23.02.1999r.)
Zakres prac:
 • demontaż istniejącej wiaty oraz instalacji technologicznych z usunięciem zbiorników podziemnych oraz naziemnych z budynku magazynowego,
 • budowa nowego pawilonu sprzedaży w konstrukcji stalowej, w obudowie elewacyjnej z paneli aluminiowych Centrostal / Bydgoszcz i podświetlanym fryzem z Panaflexu oraz ogrzewaniem w systemie wentylacyjno- klimatyzacyjnym,
 • budowa nowych dwóch wiat - stacji wewnętrznej i zewnętrznej, z obłożeniem panelami aluminiowymi oraz podświetlanym fryzem z Panaflexu,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemysłowej,
 • wykonanie instalacji paliwowej stacji wewnętrznej i zewnętrznej w systemie rur PE z pełną hermetyzacją punktu zlewowego i odsysem oparów z dystrybutorów
 • wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych z budowa nowej linii zasilającej , złącza kablowego, nowego okablowania dla tablic informacyjnych , znaków firmowych , systemu Petro- Vent oraz wymianą słupów oświetleniowych,
 • wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej i podsypce z klińca kamiennego - stacja zewnętrzna, stacja wewnętrzna - nawierzchnia z betonu szlachetnegoRemont dachu budynku administracyjnego ZTS-u w Koluszkach


Modernizacja stacji paliw Nr 16 przy ulicy Kusocińskiego 141
(List referencyjny z dnia 10.08.1999r.)
Zakres prac:
 • demontaż istniejącej wiaty stalowej, pawilonu handlowego, instalacji technologicznej z wydołowaniem kolidujących zbiorników paliwowych,
 • budowa nowego pawilonu sprzedaży z myjnią oraz baru NYC PIZZA w konstrukcji tradycyjnej z obudową elewacyjną z paneli aluminiowych typu HUNTER DOUGLAS z klimatyzacją w oparciu o pompę ciepła Carier z podświetlaną attyką budynku CPN i PZZY (wg projektu CPN EURO2000),
 • budowa nowej wiaty stalowej ze skośnym najazdem na budynek z attyką podświetlaną i połączenie wiaty i budynku naświetlem z poliwęglanu,
 • wykonanie robót elektrycznych zewnętrznych z budowa nowej linii zasilającej , systemu PETRO- VENT i oświetleniem stacji,
 • wykonanie robót drogowych o pow. ca 4000 m2 z kostki brukowej.Budowa stacji paliw w Jedliczach gm. Zgierz dla Inwestora prywatnego w barwach Petrochemii Płock
Zakres prac:
 • roboty ziemne z dołowaniem nowych zbiorników paliwowych
 • instalacja technologiczna z odsysem oparów z dystrybutorów i pełną hermetyzacją punktu zlewowego
 • budowa nowego pawilonu sprzedaży
 • budowa nowej wiaty stalowej z łącznikiem do budynku z poliwęglanu na łukach konstrukcji stalowej
 • roboty elektryczne
 • roboty kanalizacyjne z zastosowaniem zbiorników bezodpływowych i separatora produktów ropopochodnych
 • elementy reklamowo - informacyjne w technologii SIGN-TECH tj podświetlany otok budynku i wiaty, tablica cenowa, belki nad dystrybutorami, najazdówki itp.Remont modernizacyjny stacji paliw PKN S.A. Oddział Łódź w Brzezinach przy ulicy Kościuszki 16.
Zakres prac :
 • rozbiórka istniejącej wiaty, budynku, instalacji paliwowej z wydołowaniem starych zbiorników
 • dołowanie nowych dwupłaszczowych podjezdniowych zbiorników paliwowych w bardzo trudnych warunkach gruntowo- wodnych. Stacja paliw usytuowana jest na nawodnionych nienośnych gruntach w bezpośredniej bliskości przepływającej rzeki Mrożycy
 • budowa nowego klimatyzowanego pawilonu handlowego z wiatą stalową ze świetlikiem w osi wg projektu CPN EURO 2000
 • roboty drogowe na obszarze ca 1500m2 wraz z małą architekturą i wszystkimi branżami towarzyszącymi poza technologiczną wykonaną przez Sp. CPN SERVICE
 • elementy reklamowo - informacyjne w technologii SIGN-TECH tj. podświetlany otok budynku i wiaty, tablica cenowa, belki nad dystrybutorami, najazdówki itp.Remont modernizacyjny stacji PKN S.A. Oddział Łódź w Łodzi przy ulicy Azbestowej
(List referencyjny z dnia 17.04.2000r.)
Zakres prac:
 • rozbiórka istniejącego pawilonu, demontaż instalacji technologicznej i wydołowanie starych zbiorników dołowanie nowych zbiorników
 • budowa nowego klimatyzowanego pawilonu wg projektu jw. z połączeniem z istniejącą wiatą
 • roboty drogowe na obszarze 1350m2 wraz z małą architekturą i wszystkimi branżami towarzyszącymi
 • elementy reklamowo- informacyjne w technologii SIGN-TECH tj podświetlany otok budynku i wiaty , tablica cenowa, belki nad dystrybutorami, najazdówki itp.Remont modernizacyjny stacji paliw nr 780 w łodzi przy ul. Rzgowskiej 66A
Zakres prac przedstawiony jest w referencjach PKN S.A. z dnia 17.04.2000r.


Remont podjazdu na SP nr 1396 w Sulejowie dla PKN ORLEN SA
Zakres prac obejmował głównie wykonanie powierzchni polbrukowej z niwelacją terenu, wykonaniem odwodnień liniowych z założeniem przepustów instalacyjnych.


Wykonanie robót rozbiórkowych i drogowych w ZT w Łodzi przy ulicy Naftowej 7/15 dla PKN ORLEN.
Roboty polegały na:
 • rozbiórce obmurza zbiorników
 • demontażu zbiorników i instalacji technologicznej, pocięciu w/w elementów i wywiezieniu na złom
 • rozbiórce budynku magazynu olejowego i wywozie rumowia oraz rekultywacji terenu,
 • utwardzeniu terenu po rozbiórkach kostką polbrukowąObecnie prowadzimy:
 1. budowę stacji paliw wraz z kompleksem gastronomiczno- usługowym i hotelowym dla Inwestora prywatnego w Koluszkach,
 2. roboty remontowe dróg i placów na powierzchni ok. 10.000m2 dla PETROLOTU S P. z o.o. w Warszawie na lotnisku Okęcie,
 3. roboty remontowe kolejowego frontu spustowego paliw na lotnisku Okęcie w Warszawie dla POLIMEX- CEKOP SA.. Umowa obejmuje roboty żelbetowe, konstrukcje stalowe, ogólnobudowlane i towarzyszące.
 4. projektowanie i remont instalacji zlewkowej paliwa lotniczego na lotnisku Okęcie w Warszawie dla POLIMEX-CEKOP
 5. /roboty drogowe/ układanie kostki polbrukowej w ilości 7.600 m2 /w gminie Błonie pod Warszawą dla GENERALE ROUTIERE/