O firmie Oferta Potencjał Hurtownie Realizacje Certyfikaty Galeria Lokalizacja Kontakt
 
Techniczny Ekonomiczny  
 
   
   
 
Potencjał ekonomiczny

ZRB Styryków jest firmą posiadającą
rachunek podstawowy
  • w Banku Spółdzielczym w Strykowie /BS. Stryków/
rachunki pomocnicze
  • Bank PEKAO SA VI O/ŁÓDŻ / obsługuje filie NR II / nazywaną w strukturze organizacyjnej - H2 / w Łodzi
  • Bank Spółdzielczy w Strykowie /obsługuje Hurtownię nr 1./H1/ w Orzechówku
Firma posiada zdolność kredytową i zasilana jest kredytem obrotowym. Otrzymany kredyt gwarantowany jest przez Bank Spółdzielczy w Strykowie oraz Regionalny Bank Mazowiecki z Oddziałem w Łodzi.
Na żądanie Inwestorów jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia otrzymać stosowne zaświadczenia i informacje o nie zaleganiu i wielkościach obrotów na poszczególnych rachunkach.
Firma jest wiarygodnym partnerem dla leasingodawców. Korzystamy z bardzo korzystnych leasingów ,dzięki którym użytkujemy maszyny budowlane/koparko-ładowarki/, samochody ciężarowe, samochody osobowe/

P O S I A D A N E A K C J E F I R M Y
Zakład Remontowo-Budowlany przystąpił do Grupy Polskie Składy Budowlane i jest ich udziałowcem /akcjonariuszem/ /Jesteśmy w posiadaniu 18 szt. akcji G PSB / Dzięki takim działaniom i uczestnictwie w Grupie mamy możliwość zaopatrzenia hurtowni H1 i H2 w towary budowlane na bardzo korzystnych warunkach finansowych /korzystne ceny i warunki płatności/ .

U B E Z P I E C Z E N I E F I R M Y
Informujemy, iż ZRB STRYKÓW jest ubezpieczony od robót kontraktowych /funkcjonuje ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe/ .Na żądanie Inwestorów zdolni jesteśmy podwyższać wartości ubezpieczenia kontraktów . Naszym Gwarantem jest od lat PZU.SA. Właściciel dzięki znacznemu pakietowi ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych posiada srebrną kartę klienta uprawniającą do znacznych ulg w składkach.